نام محصول : دیوار بتنی پیش ساخته طرح آجرنما یکرونما(کد: DN-1)
دیوار بتنی پیش ساخته طرح آجرنما یکرونما(کد: DN-1) به ابعاد طول: 2.90 متر ارتفاع: وسط دیوار 1متر و کناره ها 1.5 متر ضخامت: 12 سانتیمتر
کاتالوگ