نام محصول : دیوار بتنی پیش ساخته یکرو نما(کد: DL-1) طرح لوزی
دیوار بتنی پیش ساخته یکرو نما(کد: DL-1) طرح لوزی به ابعاد طول: 2.90 متر ارتفاع : 2.5 متر ضخامت: دیوار 12 سانتیمتر
کاتالوگ