نام محصول : دیوار بتنی پیش ساخته طرح ساده یکرونما(کد:Df-3/1 )
دیوار بتنی پیش ساخته طرح ساده یکرونما(کد:Df-3/1 ) به ابعاد طول: 2.90 متر ارتفاع : 2.5 متر و ضخامت: حاشیه دیوار 12 سانتیمتر و ضخامت داخل دیوار 8 سانیمتر
کاتالوگ