نام محصول : نیوجرسی مفصلی
نیوجرسی مفصلی به ابعاد : طول : 4 متر ارتفاع : 1 متر و عرض از پایین : 70 سانتی متر
کاتالوگ