نام محصول : نیوجرسی معمولی
نیوجرسی معمولی به ابعاد : طول : 3 متر ارتفاع : 1.10 متر و عرض از پایین : 80 سانتی متر
کاتالوگ