نام محصول : سگمنت بتنی
شرکت ایثار کرمانشاه تولید کننده انواع سگمنت بتنی پیش ساخته جهت استفاده در تونل های انتقال آب، مترو ، راه و راه آهن می باشد.
کاتالوگ