نام محصول : تراورس منو بلوک بتنی تیپ B-70
تراورس های بتنی (اسلیپر) پیش ساخته تولیدی شرکت ایثارکرمانشاه
کاتالوگ